www.bip.gov.pl

Związek Gmin Krajny w Złotowie

Środa 01.04.2015

zaawansowane

Związek Gmin Krajny powołany został z dniem 7 maja 1991 roku. Siedzibą Związku jest miasto Złotów.

 Do Związku Gmin Krajny należą gminy:

 1. Gmina Miasto Złotów

 2. Gmina Lipka 

 3. Gmina Zakrzewo  

 4. Gmina Tarnówka 

 5. Gmina Złotów  

 6. Miasto i Gmina Łobżenica 

Związek Gmin Krajny w Złotowie działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym oraz Statutu.

Do statutowych zadań Związku należy współdziałanie gmin na rzecz:

 •  ochrony środowiska 

 •  gospodarki odpadami

 •  kultury i turystyki 

 •  ochrony przeciwpożarowej 

 •  zaopatrzenie wsi w wodę 

 • ochrony zdrowia
 •  promocji gospodarczej
 • reprezentowanie gmin wobec administracji samorządowej i rządowej

 

 


Związek podejmuje działania na rzecz umocnienia pozycji samorządów, wymiany doświadczeń i reprezentuje wspólne stanowisko przed organami państwa. 

 

 

Władzami Związku Gmin Krajny jest Zarząd i Zgromadzenie.  

 

Zarząd jest organem wykonawczym, natomiast Zgromadzenie uchwałodawczym i kontrolnym Związku. W skład Zarządu wchodzą wójtowie i burmistrzowie poszczególnych gmin. W skład Zgromadzenia wchodzą burmistrzowie, wójtowie oraz przewodniczący poszczególnych Rad Gmin. Osoby te są przedstawicielami Gmin w Zgromadzeniu. 

 

Władze Związku Gmin Krajny od roku 1991 : 

  I kadencja / 1991 – 1994 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Kazimierz Trela – wójt Gminy Złotów 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Edward Starszak – burmistrz M. i G. Łobżenica 

 II kadencja / 1994 – 1998 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Jerzy Podlewski – wójt Gminy Zakrzewo 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Edward Starszak – burmistrz M. i G. Łobżenica  

 III kadencja / 1998 – 2002 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Stanisław Wełniak – burmistrz Miasta Złotowa 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Jerzy Podlewski – wójt Gminy Zakrzewo 

 IV kadencja / 2002 – 2006 / 

 •  Przewodniczący Zarządu – Stanisław Wełniak – burmistrz Miasta Złotowa 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Jerzy Podlewski – wójt Gminy Zakrzewo

 V kadencja / 2006 – 2010 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Stanisław Wełniak – burmistrz Miasta Złotowa 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Jerzy Podlewski – wójt Gminy Zakrzewo

 VI kadencja / 2010 – 2014 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Stanisław Wełniak – burmistrz Miasta Złotowa 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Ireneusz Baran – wójt Gminy Tarnówka

 

Kierownik Biura Związku Gmin Krajny - Andrzej Ruta

 

 

 

 

Wytworzył:
Maria Kucharczyk
(2012-11-17)
Udostępnił:
Maria Kucharczyk
(2012-11-16 12:37:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Maria Kucharczyk
(2015-02-05 07:08:45)
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 49051

Zaokrąglony róg prawy