www.bip.gov.pl

Związek Gmin Krajny w Złotowie

Sobota 31.01.2015

zaawansowane

Związek Gmin Krajny powołany został z dniem 7 maja 1991 roku. Siedzibą Związku jest miasto Złotów.

 Do Związku Gmin Krajny należą gminy:

 1. Gmina Miasto Złotów

 2. Gmina Lipka 

 3. Gmina Zakrzewo  

 4. Gmina Tarnówka 

 5. Gmina Złotów  

 6. Miasto i Gmina Łobżenica 

Związek Gmin Krajny w Złotowie działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym oraz Statutu.

Do statutowych zadań Związku należy współdziałanie gmin na rzecz:

 •  ochrony środowiska 

 •  gospodarki odpadami

 •  kultury i turystyki 

 •  ochrony przeciwpożarowej 

 •  zaopatrzenie wsi w wodę 

 • ochrony zdrowia
 •  promocji gospodarczej
 • reprezentowanie gmin wobec administracji samorządowej i rządowej

 

 


Związek podejmuje działania na rzecz umocnienia pozycji samorządów, wymiany doświadczeń i reprezentuje wspólne stanowisko przed organami państwa. 

 

Związek powołuje wspólne zakłady budżetowe, między innymi z dniem 8 czerwca 1991 roku powolano Zakład Usług Wodnych „Krajna” w Złotowie, który aktualnie na swoją siedzibę w Złotowie na ul. 8 Marca 5. Działając na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i publicznego zakupiono sprzed ratownictwa technicznego. Wspólnie podejmowano działania na rzecz komunikacji jezior poprzez organizację Rejonowych Zawodów Strażackich, zawodów sportowych oraz popularyzację problemów ekologicznych ( seminaria ekologiczne, konkurs piosenki ekologicznej ) jak również na rzecz budowy oczyszczalni ścieków oraz wysypisk śmieci. W roku 2005 podpisano wspólne porozumienie dotyczące wspólniej inwestycji pn „ Budowa międzygminnego schroniska dla zwierząt bezdomnych i jego prowadzenia” z lokalizacją na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. 

 

Związek wspiera finansowo imprezy organizowane w ramach tj: 

 •  Dni Skupienia Strażaków organizowane na terenie gminy Łobżenica 

 •  Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej – Krajenka 

 •  Bukowińskie Spotkania Górali Czadeckich – Jastrowie 

 •  EEM Złotów 

 •  wyjazdy Harcerskiego Zespółu Mandolinowego „FRYGI” - gmina Lipka 

 •  Festiwal „BLUS EKSPRESS” - Zakrzewo 

 •  Dożynki Gminne – Tarnówka 

 •  Bieg Graya – Okonek 

 •  Turniej Wiedzy Prewencyjnej – powiat Złotów 

 •  Półmaraton Lipcowy - Okonek  

 

Władzami Związku Gmin Krajny jest Zarząd i Zgromadzenie.  

 

Zarząd jest organem wykonawczym, natomiast Zgromadzenie uchwałodawczym i kontrolnym Związku. W skład Zarządu wchodzą wójtowie i burmistrzowie poszczególnych gmin. W skład Zgromadzenia wchodzą burmistrzowie, wójtowie oraz przewodniczący poszczególnych Rad Gmin. Osoby te są przedstawicielami Gmin w Zgromadzeniu. 

 

Władze Związku Gmin Krajny od roku 1991 : 

  I kadencja / 1991 – 1994 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Kazimierz Trela – wójt Gminy Złotów 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Edward Starszak – burmistrz M. i G. Łobżenica 

 II kadencja / 1994 – 1998 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Jerzy Podlewski – wójt Gminy Zakrzewo 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Edward Starszak – burmistrz M. i G. Łobżenica  

 III kadencja / 1998 – 2002 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Stanisław Wełniak – burmistrz Miasta Złotowa 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Jerzy Podlewski – wójt Gminy Zakrzewo 

 IV kadencja / 2002 – 2006 / 

 •  Przewodniczący Zarządu – Stanisław Wełniak – burmistrz Miasta Złotowa 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Jerzy Podlewski – wójt Gminy Zakrzewo

 V kadencja / 2006 – 2010 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Stanisław Wełniak – burmistrz Miasta Złotowa 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Jerzy Podlewski – wójt Gminy Zakrzewo

 VI kadencja / 2010 – 2014 /

 •  Przewodniczący Zarządu – Stanisław Wełniak – burmistrz Miasta Złotowa 

 •  Przewodniczący Zgromadzenia – Ireneusz Baran – wójt Gminy Tarnówka

 

 

Zakład budżetowy / Zakład Usług Wodnych „Krajna” / działający przy Związku zaopatruje w wodę takie gminy jak: Zakrzewo, Lipka, Tarnówka, Okonek i Krajenka. Z usług ZUW „Krajna” zrezygnowała M. i G. Łobżenica oraz Gmina Złotów, natomiast Miasto Złotów i G. i M. Jastrowie mają swoje wodociągi i nie korzystają z usług ZUW „Krajna”.

 

Kierownik Biura Związku Gmin Krajny - Andrzej Ruta

 

 

 

 

Wytworzył:
Maria Kucharczyk
(2012-11-17)
Udostępnił:
Maria Kucharczyk
(2012-11-16 12:37:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Maria Kucharczyk
(2014-04-15 07:53:03)
DRUKUJ Drukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 46632

Zaokrąglony róg prawy